Bæredygtig Ledelse

9. December 2010

Dette er en serie af blog-posts fra netværket Sustainable Change Makers, som samler unge forandringsagenter på bæredygtighedsscenen i Danmark. Med bloggen og netværket ønsker vi at inspirere relevante personer i virksomheder og organisationer til bæredygtig handling. Bloggen går på skift mellem netværkets medlemmer som en stafet, så vi får forskellige handlingsorienterede perspektiver og løsnings-forslag på den bæredygtige omstilling fra forskellige sektorer og positioner. I denne uge er det Jesper Dalgaard Pøhler, Redaktør hos Lederne, der fører den bæredygtige pen.

Jeg er også blevet ”Change Maker” og hurra for det! På LinkedIn er det væltet ind med likes og lykønskninger, og flere skriver, at jeg er den helt rette til at skubbe på denne dagsorden. 

Ud over at skamrose mig selv og egne fortræffeligheder, så har jeg også en anden pointe med at fortælle dette: Ved at prøve at gå foran, kan jeg nemlig gøre det nemmere for andre at følge efter. Det er ledelse, og i denne sammenhæng er det bæredygtig ledelse – på det personlige plan. 

På de større linjer handler bæredygtig ledelse om at se ledelse som den menneskelige faktor, der kan hjælpe os alle til at nå verdensmålene.

I Ledernes Hovedorganisation, hvor jeg arbejder, har vi netop afholdt Ledelsens Dag med temaet ”Bæredygtig ledelse”. Med 750 ledere samlet om den dagsorden og med talere fra mange forskellige brancher, er kimen lagt til, at der for alvor kan blive rykket på denne dagsorden.

Jeg læste for nyligt, at det ikke er nok tale om verdensmålene – der skal handling til. Jeg er ganske enig, men vi må heller ikke glemme at blive ved med at tale om dem. 

Bæredygtig ledelse på de store linjer

For at starte på den helt store klinge, så mener jeg, at bæredygtig ledelse er et vilkår for at nå verdensmålene. Vi har travlt – det ved alle, – men Millennium-målene (dem fra 2000-2015) viste, at vi faktisk kan nå virkelig langt, når verden arbejder sammen om fælles mål. 

Det vælger jeg at tro på, at vi kan igen med 2030-målene, selv om det endnu går for langsomt. Markante toner fra både regeringen og erhvervslivet giver mig et håb om, at der er ved at ske noget stort, som kan accelerere udviklingen.

Et så stort projekt kræver ledelse. God ledelse. Bæredygtig ledelse! 

Her er jeg så privilegeret at arbejde i Lederne, der i den grad er et samlingspunkt for ledelse. Vi har valgt bæredygtig ledelse som en strategisk overligger for vores 2025-strategi, så det skorter ikke på ambitionerne.  

Men hvad med handlingerne? Hvordan griber man egentlig så stor og diffus en opgave an? Vi er startet både stort og småt ud fra en erkendelse om, at bæredygtig ledelse er et must hele vejen rundt.  

Helt overordnet arbejder vi med at koble digitalisering, diversitet og de 17 verdensmål. Verdensmålene sætter nemlig en retning for den bæredygtige udvikling, som vi nødvendigvis må og skal igennem. Digitalisering er den løftestang, der kan drive og understøtte udviklingen. Diversitet er den faktor, der kan sikre, at vi ikke forfalder til vanetænkning, forældede løsningsmodeller og ensretning i vores tankegang. 

Vi skal tænke anderledes for at komme ud af den situation, vi står i. Hvis vi alle tænker ens, så kommer vi ikke med nye løsninger. Så er det endegyldigt en krise, vi står i, og ikke et mulighedsrum.

Hvis vi derimod evner at tænke nyt – tænke ud af boksen, som det hedder – så kan det, der lige nu er en global krise, ende med at blive et mulighedsrum for nye (bæredygtige) forretningsmodeller, prioriteringer og løsninger.

På min arbejdsplads arbejder vi også på de lidt mindre klinger. Vi har udskiftet vores engangsflasker til vandflasker, der kan bruges igen og igen, vi har fjernet mange af vores personlige skraldespande ved skrivebordene til fordel for fælles skraldespande med gode muligheder for at affaldssortere, og vi er skiftet til grøn strøm.

Alt det er godt, men langt fra nok til, at det batter nogen steder. Og så alligevel: For det sender jo et signal til de 360 medarbejdere, der arbejder hos Lederne, og som uundgåeligt bliver eksponeret for både bæredygtige budskaber og handlinger. Hvis vi alle tager lidt af det hjem til vores familier og venner og fritidsjobs, så begynder ringene i vandet at sprede sig.

Bæredygtig ledelse på det personlige plan

Her kommer vi til det personlige lederskab. Ikke din leders personlige lederskab, men dit personlige lederskab – uanset hvilket niveau i organisationen, du befinder dig på.

Hver især har vi nemlig muligheden for at være rollemodeller. Vi kan være en del af problemet, og vi kan være en del af løsningen (den har du sikkert hørt før). Vi kan se passivt til, mens andre skubber os i en grønnere retning, og vi kan undlade at protestere, når der kommer nye grønne tiltag i virksomheden. Vi kan også vælge aktivt at modarbejde forandringer og insistere på at holde fast i vanerne – både de harmløse og de skadelige. Eller vi kan vælge aktivt at arbejde for den grønne omstilling.

Jeg prøver selv at sætte et godt eksempel. Det gør jeg ved at udfordre mine egne vaner og spørge mig selv, om jeg kan forbruge mindre og bedre. Om jeg kan købe Fair Trade, økologisk og grønt frem for at købe billigt uden skelen til produktionsforholdene og klimabelastningen bag mine køb.

Jeg prøver at tage dialogen med mine kollegaer, min leder, mine venner og min familie. Jeg prøver lytte til deres udfordringer og bekymringer. Jeg prøver at dele mine egne overvejelser. Og jeg prøver at vise, at det bæredygtige liv hverken behøver at være gråt og kedeligt eller føles som et offer. 

Det tager tid at gå igennem en grøn omstilling. Både privat og på virksomhedsniveau. Men i disse år sker der virkelig noget. Pludselig er det som om, at de budskaber, jeg følte mig alene med for et par år siden, nu også er blevet andres budskaber, som de går og siger – på arbejdspladsen, foran Christiansborg og rundt om middagsbordet. 

Vi er i gang med en virkelig interessant og meget vigtig udvikling. En udvikling, der har krævet, at nogle er gået foran. At nogle har bedrevet bæredygtig ledelse, og at andre har efterspurgt det. Hvis den udvikling skal fortsætte (og det skal den!) kræver det, at endnu flere går foran. At endnu flere er nysgerrige og gerne vil undersøge, hvordan verden også kan se ud. Bæredygtig ledelse skal være synonym med god ledelse, både på virksomhedsniveau, på politisk niveau og på det helt personlige plan.

Så nej, vi skal ikke bare snakke om verdensmålene – vi skal handle på dem! Men handling opstår af gode snakke.  

Om Skribenten

Jesper Dalgaard Pøhler er filosof og kommunikatør og har længe været engageret i bæredygtighed. Til daglig arbejder han i Ledernes Hovedorganisation, som har fokus på bæredygtig ledelse. Han har tidligere været ansat i Det Etiske Råd, som har udgivet flere rapporter om klimaforandringer og etisk forbrug.

Han skriver debatindlæg om særligt klima, bæredygtighed og vegansk kost og har været medstifter af Fairdig, der sælger klimavenlige færdigretter. Derudover driver han hjemmesiden www.fair-stuff.dk for at gøre det nemmere for folk at købe bæredygtigt og er fast blogger på Grønforskel.dk.

Læs videre

Sustainable Change Maker

Vi er Sustainable Change Makers, og vi forbinder unge bæredygtige forandringsagenters løsninger med visionære beslutningstagere for at skabe en bæredygtig fremtid for alle generationer. 

Nyhedsbrev