Hvis bestyrelsen skal skabe værdi, skal den udskiftes

16. marts 2022

Dette er en serie af blog-posts fra netværket Sustainable Change Makers, som samler unge forandringsagenter på bæredygtighedsscenen i Danmark. Med bloggen og netværket ønsker vi at inspirere relevante personer i virksomheder og organisationer til bæredygtig handling. Denne gang zoomer bloggen ind på vores undersøgelse om diversitet i SMV-bestyrelser, som vi laver i fællesskab med FCG Global Goals. Jesper Dalgaard Pøhler, bæredygtighedskonsulent og bestyrelsesmedlem i Sustainable Change Makers, samler her op på den første rundbordssamtale i forbindelse med undersøgelsen.

En bestyrelsespost er ikke en livstidspost, for spillet ændrer sig hele tiden, og det gælder om at sætte det rette hold, lyder det fra Mikael Trolle og fem andre bestyrelsesprofiler, der diskuterer diversitet og værdiskabende bestyrelsesarbejde.

Af Jesper Dalgaard Pøhler, bæredygtighedskonsulent og bestyrelsesmedlem i Sustainable Change Makers

Seks bestyrelsesprofiler har sat deres eftermiddag af for at diskutere, hvordan bestyrelsen egentlig skaber værdi. Det står hurtigt klart, at bestyrelsens rolle bør gå ud over den rene governance, hvor bestyrelsen udelukkende sikrer, at regnskabet holder, og at loven overholdes.

Men hvad bestyrelsens rolle derfra er, er der flere bud på.

»Man må passe på med at rekruttere en bestyrelse, der kan det hele. Det er også okay at gå ud over bestyrelsen, hvis man oplever, at der er noget, bestyrelsen ikke ved«, fortæller Mikael Trolle.

FCG Global Goals og Sustainable Change Makers kører i øjeblikket en spørgeskemaundersøgelse for at tage temperaturen på danske SMV-bestyrelsers arbejde med diversitet og bæredygtighed.

Resultaterne af undersøgelsen præsenteres i september 2022, og du kan bidrage ved at dele og/eller svare på spørgeskemaet (uanset din grad af bestyrelseserfaring). Det tager cirka fem minutter via dette link: https://llk.dk/cqzwlz

Mikael Trolle er CEO og Co-founder af IDONEA og Dreams and Details Academy. Han er desuden medforfatter til bogen Dreams & Details, der blev kåret til Årets ledelsesbog i 2017, og som netop er udkommet i en ny udgave, der også inddrager bestyrelsens rolle.

Sammen med Jim Hagemann Snabe, bestyrelsesleder i Mærsk, har han udviklet ledelsesmodellen Dreams & Details, der handler om at finde en fornuftig balance mellem store visioner og de konkrete handlinger, der skal til for at indfri dem. Det den model, han præsenterer til eftermiddagens rundbordssamtale.

»Det er en model, bestyrelsen også kan tage til sig«, fortæller Mikael Trolle, hvis fortid som volleyballtræner skinner igennem, når han fortæller:

»Når vi committer til diversitet, så committer vi os til hele tiden at have de bedste spillere på holdet. Hvilket hold, der skal stilles, afhænger af, hvilket spil der skal spilles. Derfor er du nødt til at vide, hvor virksomhederne gerne vil flytte sig hen«, siger han.

Det er en tilgang, som flere af de andre bestyrelsesprofiler kan nikke genkendende til. De er alle mødt op i lokalerne hos FCG Global Goals for at deltage i den første af i alt fire rundbordssamtaler, der handler om diversitet i de danske SMV-bestyrelser.

Der afholdes i alt fire rundbordssamtaler hen over foråret med forskellige temaer og deltagere:

1. Hvordan skaber bestyrelsen værdi?
2. Vejen ind i bestyrelseslokalet.
3. Samarbejdet mellem bestyrelse og topledelse.
4. Ledestjerner.

Til første samtale deltog:

– Birgitte Kofod Olsen, Partner i Carve Consulting
– Cecilie Moberg, indlægsholder hos Board Governance A/S
– Jesper Risom, CEO and Founder, Omvendt
– Morten Andersen, COO at Unique Human Capital
– Mikael Trolle, CEO & Co-founder of IDONEA & Dreams and Details Academy
– Pia Aarestrup, Executive Advisor & Coach

Flere barrierer for at få diversitet til at skabe værdi

Alle deltagerne er enige om, at diversitet er en god ting at få mere af i bestyrelseslokalet. Det er dog også vigtigt at se diversitet som mere end blot køn, og at invitere diversiteten ind på grund af den værdi, den skaber og ikke, fordi der skal sidde et lige antal mænd og kvinder.

Man kan nemlig godt indsætte ti kvinder, der tænker helt ens og ti mænd, der tænker forskelligt, lyder én af pointerne.

En anden pointe er at acceptere, at det er ubekvemt at lukke diversiteten ind. Man bliver mere bevidst om sin gøren og laden, og det er ikke altid lige rart. Men det er nødvendigt.

»I flere tilfælde fungerer bestyrelsen som en stopklods for ledelsens visioner. Det er skræmmende, at vi har et system, der ikke forandrer sig, mens alt andet omkring os forandrer sig«, siger Mikael Trolle.

Han mener derfor, at bestyrelseslederen og ledelsen skal være meget tættere på hinanden i fremtiden. Det er nemlig ikke nok at mødes til bestyrelsesmøderne fire gange om året.

»Hvis man vil opnå high performance skal der være en tættere relation mellem bestyrelse og direktion. Ledelsen har drømme og visioner om at gøre det godt, men hvis de har en bestyrelse, som fungerer som modpol på de gode initiativer, så nytter det ikke noget«, siger Mikael Trolle.

Sammen repræsenterede de forskellige bestyrelsesprofiler forskellige erfaringer og et bredt syn på bestyrelsesarbejdet.

De mange inputs fra deltagerne vil nu blive taget med i den videre undersøgelse af FCG Global Goals og Sustainable Change Makers, der offentliggøres til september.

– Initiativtager Steen M. Andersen, CEO i FCG Global Goals
– Initiativtager Jesper Dalgaard Pøhler, bæredygtighedskonsulent og bestyrelsesmedlem i Sustainable Change Makers
– Facilitator Maja Dalgaard Pøhler, bestyrelsesmedlem i Sustainable Change Makers
– Kritisk sparringspartner Sabrina Vitting-Seerup, forsker og indehaver af Ren Snak
– Sekretariat, Sofie Moesgaard Odby, Krydsfeldt, og Marie Smedegaard Andersen, Aalborg Universitet

En ny undersøgelse fra Boardpartner er netop afsluttet, og Boardpartner har givet nogle foreløbige resultater til brug for FCG Global Goals og Sustainable Change Makers’ undersøgelse.

Undersøgelsen viser konkrete data på, hvordan arbejdsform og indsats varierer på tværs af bestyrelser. Den udpeger A-holdene blandt bestyrelserne og påviser, at de skaber mere værdi end B-holdene. A-holdene er blandt andet kendetegnet ved:

– En langt højere andel af kvinder. Kønsdiversitet i bestyrelser generelt har været uforandret i længere tid, men denne undersøgelse er tæt på at kunne dokumentere, at bestyrelser med en højere andel af kvinder også er mere værdiskabende.

– En tydelig koncentration af medlemmer i aldersgruppen 50-69 år. Det kan ses som et udtryk for, at professionelle bestyrelser rekrutterer medlemmer med erfaring og udfaser denne erfaring på rette tid. Igennem de senere år viser Danmarks Statistik en svag tendens til højere alder for bestyrelser.

– Rekruttering via en betydeligt større anvendelse af professionel rekruttering og åbne opslag.

– En sammensætning præget af flere eksterne, professionelle bestyrelsesmedlemmer. Det sker især på bekostning af medlemmer, der har et fuldtidsjob som primært arbejde (= lønindkomst).

Bestyrelserne generelt er tilbageholdende med at få den grønne omstilling på dagsordenen i bestyrelsen. A-holdene er betydeligt bedre til det, men de er stadigvæk meget reaktive, såfremt virksomheden ikke er blevet mødt med krav fra eksterne, eller hvis virksomheden af egen drift har igangsat aktiviteter.
Hele Bestyrelsesrapporten kan frit downloades fra: https://boardpartner.dk/vaerktoejer/bestyrelsesrapporten-2022/

Læs videre

Sustainable Change Maker

Vi er Sustainable Change Makers, og vi forbinder unge bæredygtige forandringsagenters løsninger med visionære beslutningstagere for at skabe en bæredygtig fremtid for alle generationer. 

Nyhedsbrev