Change Maker sætter bæredygtighed på skoleskemaet

18. december 2023

Fylder ”bæredygtighed” noget på skoleskemaet, når det gælder undervisning i grundskolen? Ja, det gør, og det er blandt andet takket være Change Maker og Redaktør hos Gyldendal Grundskole, Katrine Qvist Kjærgaard. Her kan du blive klogere på Katrines arbejde og læse mere om, hvad det var, der fik hende til at søge ind i bæredygtighedsnetværket Sustainable Change Makers.

Du blev uddannet cand.pæd. i sommeren 2021, hvor du skrev en specialeafhandling om Bæredygtighed i grundskolen. Det førte til et jobtilbud hos Gyldendal Uddannelse – hvordan kom det i stand?

Da jeg startede på min kandidatuddannelse, startede jeg samtidig også som studentermedhjælper i Natur/Kultur-redaktionen på Gyldendal. Jeg prioriterede mit arbejde højt, og fik efterhånden mere og mere erfaring og kompetencer på min arbejdsplads. Da jeg var færdig med min specialeafhandling, blev jeg, på baggrund af denne afhandling samt min erfaring på forlaget, tilbudt en stilling som redaktør for Geografi og Natur/teknologi med fokus på bæredygtighed.

”I min optik bør der arbejdes meget bredere med bæredygtighedsbegrebet i alle skolens fag”

Hvordan arbejder du med bæredygtighed i det daglige?

På min arbejdsplads varetager jeg undervisningsmaterialer inden for naturfagene. Alle fag i grundskolen indeholder en række Fælles Mål, som det enkelte fag skal leve op til, og naturfagene er (indtil videre) de eneste fag, hvori begrebet ’bæredygtighed’ er indskrevet.

I det daglige arbejder jeg derfor med at udarbejde digitale og analoge undervisningsmaterialer til naturfagene, hvor jeg har et stort fokus på at integrere bæredygtighed i fagene. I min stilling forsøger jeg konstant at afsøge mulighederne for at kunne tilbyde lærere at undervise i og med bæredygtighed, og i min optik bør der arbejdes meget bredere med bæredygtighedsbegrebet i alle skolens fag. På den måde ville eleverne få mulighed for at forholde sig til problemstillinger og løsninger vedrørende bæredygtighed hver dag.

Jeg brænder for at skabe en forskel for fremtidens børn og unge, således at de bliver handlekraftige i en fremtid, hvor målet ikke blot er net zero, men også en genoprettelse af vores natur.

Når vi skal nå børn og unge, kan det være en udfordring at fortælle om fremtiden uden at skabe klimaangst. Hvordan håndterer du den svære balance?

Jeg forsøger altid at udarbejde undervisningsmaterialer, som kan styrke elevernes viden og erfaring med små og store løsninger samt ændringer af vaner, der kan gøre en forskel både nu og i fremtiden. I stedet for at lære eleverne, at de skal ændre deres vaner, ønsker jeg i højere grad at give eleverne en forståelse for, hvorfor de bør ændre deres vaner. At have en bæredygtig tankegang bør føles naturligt og ikke som noget, vi skal tvinge fremtidens generation til at have.

Det er desuden vigtigt for mig, at vi fordeler ansvaret imellem os: Børn og unge skal fx lære at lave klimavenlig mad i madkundskab, mens deres forældre dagligt får serveret grøn mad på deres arbejdsplads. Når der skal tilberedes aftensmad derhjemme, kan både forældre og børn komme med inputs til en grøn hverdagsret. Jeg oplever en tendens til at voksne og ældre fralægger sig ansvaret, og regner med at ungdommen uddanner sig til løsninger. Jeg ser det derfor som min pligt at oplyse børn og unge om, at klimakrisen er et fælles ansvar, og at ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget.

Du valgte at blive medlem hos Sustainable Change Makers – hvad er dine forventninger til at være medlem?

Mine forventninger er at møde andre unge mennesker, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med bæredygtighed på deres arbejdsplads eller i deres privatliv. SCM kan være en stor inspirationskilde for mig til at orientere mig i, hvad der rører sig på området.

Ligeledes kan SCM oplyse mig om events og konferencer, som jeg ikke ville have været stødt på udenom netværket.

Hvad kan du selv bidrage med til netværket?

Først og fremmest kan jeg bidrage med en faglig viden og erfaring indenfor uddannelsesområdet – og her med et særligt fokus på naturfagene i grundskolen.

Jeg har ligeledes mulighed for at indgå i eksterne samarbejder omkring undervisningsforløb, såfremt en organisation eller virksomhed har et relevant budskab på hjerte, som børn og unge bør få indsigt i. Jeg har tidligere udarbejdet undervisningsforløb i samarbejde med Fødevarestyrelsen, Madkulturen og Haver til Maver.

Slutteligt kan jeg tilbyde et positivt sind, et højt humør og et gåpåmod for at skabe en forandring.

Tak fordi du læste med og tag fat i Katrine, hvis du vil foreslå et samarbejde omkring bæredygtighed i undervisningen.

Klik på billedet for at komme til Katrines LinkedIn-profil.

Sustainable Change Maker Katrine Qvist
Change Maker og Redaktør hos Gyldendal Grundskole, Katrine Qvist Kjærgaard

Sustainable Change Maker

Vi er Sustainable Change Makers, og vi forbinder unge bæredygtige forandringsagenters løsninger med visionære beslutningstagere for at skabe en bæredygtig fremtid for alle generationer. 

Nyhedsbrev