Pensionsinvesteringer - hvorfor skal de være bæredygtige?

5. Maj 2020

Dette er en serie af blog-posts fra netværket Sustainable Change Makers, som samler unge forandringsagenter på bæredygtighedsscenen i Danmark. Med bloggen og netværket ønsker vi at inspirere relevante personer i virksomheder og organisationer til bæredygtig handling. Bloggen går på skift mellem netværkets medlemmer som en stafet, så vi får forskellige handlingsorienterede perspektiver og løsningsforslag på den bæredygtige omstilling fra forskellige sektorer og positioner. I denne uge er det Niels Fibæk-Jensen CEO hos Matter.

På trods af danskernes stigende interesse i klimakrisen, og hvad vi som privatpersoner kan gøre for at mindske vores CO2-aftryk, er der en mulighed i pensionsopsparing – den ubetinget kedeligste del af privatøkonomien – som kan have en overset, men potentielt særdeles positiv, effekt. En rapport fra Deloitte (2019) viser nemlig, at størstedelen af de adspurgte danskere ikke opfatter valget af pensionsselskab som noget, hvor de rent faktisk kan have indflydelse på bæredygtighed. Men dette er et helt overset potentiale – nemlig det, der ligger i at investere de knap 4.500 mia. kr. bæredygtigt og dermed få danskernes pensionsformue til at arbejde for mennesker og planeten. I stedet for at at udnytte dette potentiale, risikerer danskerne at deres pensionsinvesteringer arbejder for det komplet modsatte: et fortsat stigende CO2-udledning. 

Jeg har stiftet fintech-biksen Matter, der arbejder med pensionsbranchen og andre finansielle institutioner om bæredygtige investeringer. Jeg er en del af Sustainable Change Makers-netværket, da jeg tror, der kan komme noget interessant ud af at udveksle idéer og tanker med andre mennesker, der er optaget af bæredygtighed og løsninger på klimakrisen. Jeg kunne godt tænke mig at høre og forstå, hvordan andre griber bæredygtighedsdagsordnen an – der er jo tusinder forskellige måder at gøre det på, og det kunne være, at vi i fællesskab kunne komme frem til nogle interessante løsninger.

 

Hvem er Matter?

Idéen til Matter startede for tre år siden i New York, da jeg arbejdede ved den danske delegation i FN og derigennem tog del i FNs forhandlinger om de 17 verdensmål. Ved FN’s generalforsamling i 2016 var hovedtemaet, hvordan målene kunne opfyldes. En ting var klart – det kræver kapital, nærmere bestemt 2500 mia. dollar om året. Et rigtig godt sted at starte er at flytte så meget kapital som muligt væk fra skadelige industrier som kul, olie og gas og over i mere bæredygtige alternativer. Kort tid efter flyttede jeg hjem til Danmark med ambitionen om at starte Matter og derigennem udfordre hvordan de danske pensionsselskaber investerer danskernes pensionsopsparinger. 

Matter samarbejder med pensionsselskaber og andre finansielle institutioner om bæredygtige investeringer. Dette gør vi på flere forskellige måder: blandt andet gennem screenings- og analyseværktøjer, der giver indblik i, i hvor høj grad virksomhedens portefølje er bæredygtig. Ligeledes, har vi sammen med AP Pension og Skandia skabt de første bæredygtige pensionsordninger, hvor vi ekskluderer skadelige investeringer såsom investeringer i fossile brændstoffer, våben, tobak og menneskerettighedskrænkelser, men derimod investerer i vedvarende energi, affaldssortering, sundhedsteknologi og andre industrier, der bidrager til en bedre verden. Gennem pensionsordningerne ønsker vi at gøre det muligt for danskerne at træffe et aktivt valg om, hvad deres pensionsopsparing skal investeres i.


Bæredygtige pensionsinvesteringer 

For at finde ud af vigtigheden af bæredygtige pensionsinvesteringer, skal man forstå pensionsmidlernes størrelse. Danskernes samlede pensionsformue på lige knap 4.500 mia. kr., hvilket svarer til mere end det dobbelt af Danmarks bruttonationalprodukt (BNP). Pensionsmidlerne er altså uhyre vigtige, fordi vi har så mange af dem – også derfor kan bæredygtige pensionsinvesteringer gøre en verden til forskel. FN estimerer også, at løsningerne på de behov, verdensmålene beskriver, udgør en potentiel markedsværdi på 12 mia. dollars i 2030. Man kan derfor kun undre sig over, at pensionsselskaber fortsat investerer i skadelige virksomheder og ikke tænker i mere bæredygtige løsninger. 

Måske er årsagen til dette at finde i bekvemmeligheden for pensionsselskaberne ved at investerer i skadelige virksomheder. Generelt har der tidligere ikke været meget fokus på eller interesse i, hvad danskernes pensionsformue blev investeret i. Ligeledes er den stigende interesse for bæredygtighed noget, der først har udviklet sig over de seneste par år. Pensionsselskaberne har altså ikke været tvunget til at tage stilling til bæredygtighedsinteressen, da den simpelthen ikke har været at finde i samfundet. Men dette er ikke tilfældet længere. Pensionsselskaberne kan ikke længere komme uden om den førnævnte stigende interesse i samfundet for bæredygtighed og løsninger på klimakrisen. Derfor satte vi os sammen med AP Pension for at lave et bæredygtig pensionsprodukt, der er lavet ud fra tre overordnede principper: (1) slut med investeringer i skadelige selskaber, (2) højere krav til etik og ansvarlig virksomhedsdrift og (3) flere bæredygtige investeringer. 


Deloitte-rapport: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/strategy/Downloads/trendrapport_2019_banker_pensionsselskaber.pdf

Læs videre

Sustainable Change Maker

Vi er Sustainable Change Makers, og vi forbinder unge bæredygtige forandringsagenters løsninger med visionære beslutningstagere for at skabe en bæredygtig fremtid for alle generationer. 

Nyhedsbrev