Diversitet i SMV-bestyrelser

NY UNDERSØGELSE PÅ VEJ:

Sustainable Change Makers og FCG Global Goals inviterer til kick-off på en ny undersøgelse, der vil sætte fokus på diversitet i bestyrelser. Vi vil nå verdensmålene, og det kan ikke lade sig gøre uden diversitet. Vi har brug for dit input! Læs mere og tilmeld dig nedenfor – det er gratis at deltage.

Kan de danske SMV-bestyrelser nå verdensmålene?

Kom til kick-off på en ny undersøgelse om køn, alder, etnicitet og faglighed i bestyrelsesarbejde onsdag den 29. september, kl. 16-18 hos Talent Garden Rainmaking, Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København

Verdensmål og bæredygtighed har ikke bare overlevet corona, men har indtaget en endnu mere central plads i den verden, virksomhederne skal agere i. FN’s nye og alarmerende rapport om klimaets tilstand har yderligere understreget behovet for en mere bæredygtig verden, og nye love og afgifter vil påvirke virksomheders mulighed for også fremover at tjene penge.

Derfor spørger vi sammen med FCG Global Goals, om de danske SMV-bestyrelser er rustet til den verden, de skal agere i fremover? Har de tilstrækkelig diversitet med hensyn til køn, alder, etnicitet og faglighed til at kunne tackle de nye krav og udnytte de nye muligheder?

Eller er bestyrelserne fortsat præget af en mere traditionel sammensætning og et traditionsbundet – og naturligvis nødvendigt – fokus på indtjening, salg, økonomistyring og lignende?

Kom og giv din mening til kende!

Samarbejdet med FCG Global Goals

Undersøgelsen skal sætte fokus på diversitet i SMV-bestyrelser. Og for at undersøge netop dét er vi hos Sustainable Change Makers gået sammen med FCG Global Goals og deres CEO, Steen M. Andersen, som også er ambassadør i Sustianable Change Makers.

Som mangeårigt professionelt bestyrelsesmedlem har Steen M. Andersen en særlig indsigt i emnet, og hos Sustainable Change Makers er vi en samling af unge fra og med diverse baggrunde, som gerne vil bidrage til en bedre verden – bl.a. gennem bestyrelsesarbejde. Derfor er der et interesse-, værdi- og kompetencematch, der gør, at vi kan lave netop denne undersøgelse bedre sammen end hver for sig.

Den 29. september, som led i SDG Birthday, inviterer vi derfor til kick-off på undersøgelsen, som efterfølgende udføres i et eksplorativt rundbordsformat.

Vi har brug for dit input

Til arrangementet kan du blandt andet møde Steen M. Andersen, CEO hos FCG Global Goals, Lasse Alfastsen, medstifter af Sustainable Change Makers, og mange flere, som vil give deres bud på, hvordan de danske SMV-bestyrelser i endnu højere grad bliver gearet til en bæredygtig fremtid.

Men vi har også brug for dit input: Hvordan ser bestyrelseslandskabet ud i dag? Hvordan kan vi styrke kompetencerne i en mere bæredygtig og fremtidssikret retning?

Har du lyst til at give din mening til kende, så skriv til os allerede i dag!

"Den erfarne..."

Hvordan får også unge en stemme i bestyrelseslokalerne? Vi påstår, at stemmen ikke kan undværes.

"... gråhårede..."

Hvordan bliver bestyrelserne mere diverse, og hvordan tager man det først skridt, så bestyrelserne ikke kun fyldes af the usual suspects?

"... jura og økonomiuddannede..."

Hvordan giver vi også plads til dem, der ikke har jura og økonomi i den faglige rygsæk? Der er brug for mennesker med forskellige ophav og livsveje – både uddannede og uuddannede.

"... mand."

Hvordan giver vi lige adgang for kønnene (mere end to), når bestyrelser sammensættes? Der er behov for mere end én vinkel.

Program

Kaffe, vand og netværk.

Lasse Alfastsen fra Sustainable Change Makers fortæller kort om netværket og FCG Global Goals.
Kort oplæg fra Talent Garden Rainmaking, der lægger hus til.

Dagens moderatorer, Jesper og Maja Dalgaard Pøhler, introducerer til dagens program og sætter diskussionen i panelet i gang.

Vi stiller spørgsmål til:

– Hvordan står det til i de danske bestyrelser?

– Hvad er der brug for, for at være rustet til fremtiden?

– Hvordan skaber vi adgang til nye profiler?

Undervejs trykker vi pause og spørger vores reflekterende team af andre eksperter inden for bestyrelsesområdet, som lytter med til panelets drøftelser, og kommer med deres refleksioner. Sådan skaber vi forhåbentlig nye erkendelser og får nye perspektiver ind over dialogen.

Kaffe, vand og netværk.

Både paneldeltagerne og deltagerne i det reflekterende team bydes op til dans, når vi spørger publikum om deres refleksioner og holdninger til de drøftelser, som de har lagt øre til.

Alle pointer samles op og bruges direkte i den senere undersøgelse.

Maja og Jesper Dalgaard Pøhler samler op og runder dagen af.

Dagens moderatorer

Maja Dalgaard Pøhler

Læringskonsultent & facilitator

Sustainable Change Makers Jesper Dalgaard Pøhler

Jesper Dalgaard Pøhler

Podcaster, Bæredygtighed i Virkeligheden

Bliv inspireret af

Sustainable Change Makers Steen M. Andersen_Ambassadør

Steen M. Andersen

CEO, FCG Global Goals

Sustainable Change Makers Lasse Alfastsen

Lasse Alfastsen

Medstifter af Sustainable Change Makers

Nette Kirkegaard

Bestyrelsesmedlem, adm. direktør og ejer af RETHINK Sustainability Consultancy

Lars Sander Matjeka

Bestyrelsesmedlem og rådgiver i SanderMatejka

Sustainable Change Makers Christina Lundsgaard Ottsen

Christina Lundsgaard Ottsen

Diversitetsstrategisk ledelseskonsulent, Mannaz og stifter, Cohera

Sustainable Change Makers Martin Molt Ipsen

Martin Molt Ipsen

Digital Advisor & ung bestyrelsesaspirant

Sustainable Change Makers Randi Ib

Randi Ib

CEO & ejer, BOARD GOVERNANCE A/S

Sustainable Change Makers Michael Staal

Michael Staal

Bestyrelsesmedlem og Strategisk rådgiver

Se eller gense nogle klip fra vores tidligere events

Det Bæredygtige Arbejdsliv, 23 April 2020

Se alle oplægsholdere her – husk at abonner for at holde dig opdateret! 

Sustainable Change Maker

Sustainable Change Makers er et netværk, der forbinder nyskabende professionelle, som driver bæredygtig forandring.

Nyhedsbrev