F.A.Q Sustainable Change Makers

Sustainable Change Makers er et netværk, der forbinder nyskabende professionelle, som driver bæredygtig forandring.

F.A.Q

Find svar på vores retningslinjer og de mest stillede spørgsmål her

Nye medlemmer​ ​optages gennem en screening af optagelsesudvalget. Udvalget gennemgår ansøgninger løbende og melder tilbage til ansøgerne hurtigst muligt.

Ansøgning om medlemskab sker via hjemmesidens digitale ansøgningsform. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet​ er blevet godkendt og kontingentet på 1200 kr/året, er betalt.

I Sustainable Change Makers kan du betale sit kontingent på to måder: Enten via din organisation – det kalder vi et erhvervskontingent – eller privat. Det koster henholdsvis DKK 2.400/år og DKK 1.200/år. Prisen er i sidste ende den samme, da organisationer og virksomheder kan trække kontingentet fra.

Medlemskabet er først gyldigt, når kontingentet er betalt. Dit medlemskab vil altid være personligt, hvad enten du betaler det selv eller via din organisation.

Sustainable Change Makers er et netværk, der forbinder nyskabende professionelle, som driver bæredygtig forandring. Fordi vi VIL nå Verdensmålene.

Formålet med netværket er at forbinde unge bæredygtige forandringsagenters løsninger med visionære beslutningstagere i Danmark og inspirere dem til at sætte bæredygtighed først og handle bæredygtigt.

Sustainable Change Makers er landets første og eneste tværfaglige og tværsektorielle netværksorganisation for unge bæredygtige forandringsagenter i alderen 25-35 år.

Vi er til stede i København, men har medlemmer i hele landet og tæller virksomheder og organisationer med løsninger inden for klima, byggeri, energi, mad, transport, mode, ligestilling m.m.

Vi står midt i en bæredygtighedskrise, som har konsekvenser for vores klima, sociale liv og økonomiske udvikling. Vores samfund skriger på handling og nye løsninger, og nøglen hertil findes hos de unge nytænkende generationer.

Vi inspirerer unge og beslutningstagere til bæredygtig handling på følgende tre måder:

 1. Forbinder unge forandringsagenter på tværs af kompetencer og sektorer i Danmark et handlingsfællesskab, der udvikler idéer, tiltag og netværk
 2. Formidler viden, holdninger og cases, der viser, hvordan organisationer og individer kan og bør handle bæredygtigt
 3. Arrangerer og deltager i aktiviteter, hvor unge og erfarne samt virksomheder og organisationer mødes, videndeler og samarbejder på tværs af forskelligheder

Netværksorganisationen er skabt på initiativ af tre iværksættere, som savnede et meningsfuldt og agendasættende fællesskab. Vi ønskede et sted, hvor man kunne møde og netværke med andre unge, erfarne og ligesindede bæredygtighedsforkæmpere og sørge for, at de unges nye løsninger kommer endnu mere i spil i bæredygtighedsdagsagendaen.

For at blive optaget som medlem skal du leve op til en række kriterier, som skal fremgå af din online profil, som bestyrelsen vil vurdere ifm. din ansøgning.

 1. Du skal være mellem 25-35 år for at blive optaget.
 2. Du skal være bosiddende i Danmark.
 3. Du skal være passioneret omkring bæredygtighed og have et ønske om at bidrage til den bæredygtige omstilling.
 4. Du skal være forandringsagent, som arbejder entreprenant/intreprenant med at præge din organisation i en mere bæredygtig retning.
 5. Du skal være en person, som forsøger at ændre verden til et mere bæredygtigt sted gennem projekter, der er større end dig selv. Vi er et mangfoldigt netværk og byder alle former for bæredygtighed velkommen. Så om du arbejder med social eller grøn bæredygtighed i den ene eller anden branche, så er Sustainable Change Makers et netværk for dig. Du kan allerede nu dykke ned i netværkets andre Change Makers her.
 6. Du skal købe ind på netværkets præmis om, at vi vil nå verdensmålene. Det betyder, at du som medlem skal bidrage aktivt til sparring, vidensdeling og netværk.
 7. Det er et plus, hvis du har en platform eller kanal, hvorfra du kan “udkomme” og udtale dig om budskaber om bæredygtighedsdagsordenen (kronikker, podcasts, sociale medier o. lign.).
 8. Netværkets kommunikation og aktiviteter foregår – indtil videre – på dansk. Det er derfor en klar fordel, at du taler og forstår dansk.
 9. Netværket har – indtil videre – base i København, hvorfor de fleste begivenheder foregår her. Det er dog ikke et krav, at du er bosiddende i København, og vi har da også en del medlemmer fra især Jylland.

Netværket består af +100 unge bæredygtige forandringsagenter. Vi er i vækst, og hører derfor meget gerne fra dig, hvis du har lysten til at deltage og lever op til kriterierne. 

Mød alle de foreløbige medlemmer under Om Os.

Det forventes af medlemmer engagerer sig i netværket og deltager aktivt i aktiviteter. Konkret betyder det bl.a., at medlemmer skal: 

 • Skrive et årligt blogindlæg på SCMs hjemmeside
 • Byde sine kompetencer ind til netværket igennem kort digital præsentation
 • Deltage i minimum tre aktiviteter om året
 • Stå til rådighed løbende ift. publiceringer på sociale medier. Eks.: Korte citater med billede og tekst om “hvad betyder bæredygtighed for dig”

  Hvis du vil vide mere om Sustainable Change Makers og udviklingen herom – og endda også modtage nyheder og/eller invitationer til fede bæredygtighedsevents på tværs af feltet – så tilmeld dig netværkets nyhedsbrev og/eller følg os på sociale medier nedenfor.

  Netværket er stiftet af Lasse Alfastsen, Mie Skjødt og Varan Pathmanathan og er i dag drevet af en professionel bestyrelse som øverste beslutningskompetence. Den daglige drift styres af vores sekretariat, som arbejder i tæt dialog med bestyrelsen. 

  Har du lyst til at vide mere om netværket? Så ret henvendelse til os via siden Kontakt Os.

  Vi har en række tungtvejende personer og organisationer fra bæredygtighedsfeltet på tværs af de tre sektorer, som alle støtter op om Sustainable Change Makers. Du kan møde vores samarbejdspartnere under Om Os .

  Netværket kommunikerer gennem Linkedin-siden samt vores hjemmeside, hvor alle medlemmer præsenteres med baggrund for at vise den forskelligartede medlemsskare. 

  Hermed kan fagpersoner, organisationer eller alment interesserede uden for netværket kontakte faglige kapaciteter og perspektiver. Alle medlemmer er åbne for, at du retter henvendelse, hvis du ønsker deres perspektiv på et relevant emne inden for deres fagkapacitet. 

  Ønsker du at modtage eventinvitationer, viden og budskaber om bæredygtighed? Så følg os på sociale medier: 

  Følg vores Linkedin-side.

  Følg vores Instagram-side.

  Skriv dig op til vores nyhedsbrev.

  Hvis du har opfølgende spørgsmål eller idéer til udvikling/input, så skriv/ring til sekretariatet, Jesper Mørk Hovgaard via tlf. +45 2290 6007 eller på info@sustainablechangemakers.dk.

  Sustainable Change Makers

  Sustainable Change Makers er et netværk, der forbinder nyskabende professionelle, som driver bæredygtig forandring.

  Bliv opdateret via vores nyhedsbrev