Fordi vi VIL nå Verdensmålene

Fordi vi VIL nå Verdensmålene

Sustainable Change Makers er et netværk, der forbinder nyskabende professionelle, som driver bæredygtig forandring.

Sustainable Change Makers er et netværk, der forbinder nyskabende professionelle, som driver bæredygtig forandring.

Netværk

Vi forbinder unge forandringsagenter på tværs af kompetencer og sektorer i et handlingsfællesskab, der udvikler idéer, tiltag og netværk

Viden

Vi formidler viden, holdninger og cases, der viser, hvordan organisationer og individer kan og bør handle bæredygtigt

Aktiviteter

Vi arrangerer og deltager i aktiviteter, hvor virksomheder og organisationer mødes, videndeler og samarbejder på tværs af forskelligheder

0 +

Change Makers

0 +

Organisationer

0 +

Eventdeltagere

Vores Change Makers om bæredygtighed

Client Logo
Marie-Louise Boisen Lendal, Medstifter & direktør, Tænketanken Frej Designation

Vi har hver og en et ansvar for at blive mere bæredygtige - peg derfor på løsningerne frem for andres dårligdomme.

Client Logo
Jesper Pøhler, Podcaster på Bæredygtighed i virkeligheden Designation

Bæredygtighed er påmindelsen om, at alt det, vi gør, indgår i en større sammenhæng.

Client Logo
Bjarke Kovsgaard, Climathon City Manager, Climate-KIC Designation

Bæredygtighed skal skabes i krydsfeltet mellem forskellige fagligheder og drives af folks lyst til at skabe et bedre klima.

"Vi har hver og en et ansvar for at blive mere bæredygtige - peg derfor på løsningerne frem for andres dårligdomme."
Marie-Louise Boisen Lendal
Medstifter og Direktør, Tænketanken Frej

SE HVEM DER REPRÆSENTERER NETVÆRKET

Medine Duvarci

Camilla le Dous

August Septimius Krogh

Andreas Gjede

Inspiration til handling

Postulater om at ”så og så meget CO2 er sparet”, må aldrig stå uden produktets reelle omkostninger. Det øjeblik, vi tegner et billede af konsekvensløst forbrug med nyt grønt fortegn, har vi ikke forstået opgaven.

Behovet for grøn innovation i stor skala er enormt – og omstillingen skal ske hurtigt. Vi har ikke råd til at vente. Der er god fart på grøn innovation i Californien, som danske interessenter forhåbentlig kan drage endnu mere nytte af i fremtiden via flere samarbejder på tværs af Atlanten.

Asbjørn

Den lovfæstede målsætning om at nå 70 procent reduktion af CO2e-udledninger i 2030 sammenlignet med 1990, efterlader en masse spørgsmål. Mange tror fejlagtigt, at 70 procent-målsætningen i sig selv er en garanti for, at vi overholder Parisaftalen. Det er desværre ikke tilfældet.

På samme måde skal vi vælge uddannelse ud fra hvad der interesserer os og hvordan vi bedst muligt kan bidrage til samfundet. Der er ikke en samfundsbestemt rigtig måde at leve sit liv på, og det må aldrig være den historie vores unge mennesker skal basere sit uddannelsesvalg på.

Vi skal turde stille krav til hinanden – det behøver ikke være personligt ment, vores feedback er alligevel typisk rettet mod en proces eller handling og ikke en person. Det er dog noget vi glemmer, og fordi vi tænker, at det har negative personlige konsekvenser at stille krav til hinanden, så ender vi med at sige ingenting.