Verdensmålene: Tre løftede pegefingre til virksomheder

Målene lægger op til, at vi i 2030 blandt andet gør op med global hungersnød, sikrer ligestilling mellem kønnene og får bugt med de klimaforandringer, som truer menneskehedens fremtid. Der er med andre ord slået et stort brød op med 2030-agendaen. Om vi når alle målene til tiden, er egentlig underordnet – det ved de fleste, at vi ikke gør. Men med 10 år tilbage, skal vi sørge for, at alle er med på, hvor vi skal hen, og at det skal gå hurtigt.

Medinddragelse er en præmis for bæredygtig udvikling

Motivation er en af de vigtigste drivkræfter, når det kommer til adfærds- og vaneændringer hos mennesker. Der kan være nok så mange udefrakommende faktorer, rammer eller regler, som bestemmer, hvordan vi skal agere. Men vi rykker alle sammen både hurtigere og mere effektivt, når vi har os selv og vores mindset med.

Sådan finder du nerven i jeres bæredygtighedsstrategi

Det ved vi, fordi forskerne har sagt, at vi skal gøre noget radikalt anderledes med vores industrier, forbrugsmønstre og livsstil siden Bundtland-rapporten i 1987, og vi har stadigvæk ikke lavet de nødvendige fremskridt. Jovist, vi er i gang med at mobilisere omstillingen, og det tager tid at ændre alt (for det er jo det vi skal), men vi er langt fra i mål.

Pensionsinvesteringer – hvorfor skal de være bæredygtige?

En rapport fra Deloitte (2019) viser, at størstedelen af de adspurgte danskere ikke opfatter valget af pensionsselskab som noget, hvor de rent faktisk kan have indflydelse på bæredygtighed. Men dette er et helt overset potentiale – nemlig det, der ligger i at investere de knap 4.500 mia. kr. bæredygtigt og dermed få danskernes pensionsformue til at arbejde for mennesker og planeten.