Kan du ikke forestille dig en bedre verden?

1. september 2022

Dette er en serie af blog-posts fra netværket Sustainable Change Makers, som samler unge forandringsagenter på bæredygtighedsscenen i Danmark. Med bloggen og netværket ønsker vi at inspirere relevante personer i virksomheder og organisationer til bæredygtig handling. Bloggen går på skift mellem netværkets medlemmer som en stafet, så vi får forskellige handlingsorienterede perspektiver og løsningsforslag på den bæredygtige omstilling fra forskellige sektorer og positioner. Denne gang hører vi fra Sara Rønning-Bæk, Head of Marketing, Community & Partnerships hos DoLand.

Du er ikke alene, men lad os tage håbet og handlingen tilbage.

 

En individuel bæredygtig handling kan virke som en dråbe i havet, men i denne tid, er det særligt vigtigt at handle og kigge i nye retninger efter greb, som baner vejen for en mere modstandsdygtig verden.  

Kriserne står i kø for at handlingslamme os: klimakrise, coronakrise, biodiversitetskrise, forsyningskrise – you name it! Verden er et svært sted lige nu, og der er brug for handling. Desværre tyder alt på, at en ny krise: forestillingskrisen også gør sit indtog. Sir Geoff Mulgan beskriver krisen gengivet af Anders Folmer Bulhet i Impact Insider. Men kort fortalt har flere svært ved helt at se igennem tågerne og forestille sig, hvordan verden skulle kunne ændre sig til det bedre. Vores forestillingsevne om positiv forandring er mildest talt i forfald på bagkant af nogle kollektive år på social, klimamæssig og økonomisk smalkost. 

Med kriser kommer ofte også tilbageholdenhed med at springe ud i noget nyt. Og det står i stærk opposition til, hvad der er behov for. Ikke desto mindre kalder situationen på handling.  

Måske investerer du allerede, måske har du overvejet at begynde på det. Uanset hvad, er her en unik mulighed for at sætte et positivt aftryk – hvis du investerer med omtanke – vel og mærke. Når du investerer dine penge med omtanke, tager du ikke kun ansvar for din egen økonomiske fremtid og sikkerhed, men du tager også ansvar for at skabe en fremtid, du tror på. Ved aktivt at tage stilling til, hvor pengene flyder hen, og hvilken udvikling, der fremmes hurtigst, kan du med andre ord være med til at definere fremtiden.  

En fremtid, der gør kriserne til fortid. 

 

Bæredygtighedens nuancer

 

Når vi investerer i de sektorer, hvor der er mest at hente på bæredygtig omstilling: transport, fødevarer og energi, skaber vi fundamentet for en verden, der kan bære sig selv. Hvor vi giver mere, end vi bruger. På den måde kan vi være med til at reducere massive CO2-udslip og fremme innovation i forbrugstunge sektorer. Det er der selvsagt brug for. 

Men fremtiden skaber vi ikke kun ved at reducere CO2-udslip. Derfor skal vi se holistisk på bæredygtighed, så fx områder med brug for større inklusion, lige adgang til uddannelse, sundhed og ligestilling også løftes. Fordelene ved at tænke bæredygtighed 360 grader rundt er åbenlyse; Bedre levevilkår og økonomi, retten til eget liv og krop, øget fysisk og mental trivsel, og det er kun toppen af listen. 

Dertil kommer en bevidsthed om, at alle virksomheder påvirker samfundet på en eller anden måde, og de nuancer, der ligger i dette. Tag fx et selskab inden for kulindustrien, som er en stor synder på CO2-udledning. Et sådant selskab sikrer stadig arbejdspladser. Alene i Kina er 5,8 millioner mennesker beskæftiget i kulindustrien, og selvom mange af os ville ønske, at kulindustrien lukkede og slukkede, og de ansatte fik jobs i grønne sektorer, er det ikke realistisk, at det sker i morgen. Desværre. 

Det faktum påvirker desværre også mulighederne inden for bæredygtige investeringer, og her drømmer jeg om, at vi inden for de næste fem år rykker os en mil. Det kræver helt enkelt, at vi er flere, der går den bæredygtige vej – rent investeringsmæssigt.  

Bæredygtige investeringer hos DoLand skal ses på linje med klassiske investeringer, men med dét kirsebær i toppen, at man som investor samtidig giver verden et skub i en retning, man selv har taget aktivt stilling til. Man kan sagtens være ambitiøs – både på vegne af afkast OG impact.  

Vi har gjort det muligt, men vi er ikke i mål. Faktisk er vi først lige begyndt. Vi arbejder ufortrødent videre med det, jeg vil mene, er de bedste bæredygtige investeringsmuligheder på hylderne, så de bliver endnu bedre og sikrer endnu større impact.

Sustainable Change Makers Blogpost fra DoLand

 

Det er en myte, at bæredygtighed avler dårligere afkast

Der har sneget sig en ondartet myte ind i historien om bæredygtige investeringer. En myte, som jeg tror, afholder flere fra at investere bæredygtigt. Myten går ud på, at bæredygtige investeringer giver dårligere afkast.

Men afkast og bæredygtighed er ikke modpoler, tværtimod. Der findes velunderbyggede undersøgelser, der viser, at investeringer med bæredygtigt fokus har givet højere afkast end traditionelle investeringer indenfor samme risiko (Friede, Busch og Bassen, 2015).  Vel at mærke på tværs af tid, aktivklasser og geografi skal dét at investere i en fremtid, du tror på, ikke ses som et kompromis med den opsparing, du gerne vil skabe til dig selv gennem din investering. 

En årlig ‘social impact’ rapport udarbejdet af European Social Bond Fund, pointerer ligeledes, at det er muligt at kombinere afkast med en bæredygtig tilgang. Rapporten fremhæver en række resultater, som taler sit eget sprog – indenfor sociale, såvel som grønne, bæredygtige investeringer. Det varmer mit hjerte at se, hvordan bæredygtige investeringer blandt andet har:

  • Støttet mere end 248.000 studerende gennem en akademisk eller professionel uddannelse
  • Produceret 18 millioner MWh af vedvarende energi
  • Skabt mere end 109.000 hospitalssenge
  • Undgået udledning af 40 millioner tons CO2
  • Finansieret lån til mere end 144 offentlige hospitaler

Så hvor vil jeg hen med det? Jeg tror, du har gættet det! Jeg vil naturligvis gerne minde dig om, at selvom vores forestillingsevne til at se den bedre fremtid, måske er momentært udfordret i den føljeton af kriser, vi befinder os i, så er der greb i værktøjskassen endnu.  

For tager vi aktivt stilling til, hvilken retning, vores penge strømmer i, og hvor de bliver til flere, så gør du både dig og selv og kloden en tjeneste. Det går langt ud over forestillingsevne, for så er du faktisk i gang med at skabe netop den verden, vi fortjener igen at turde forestille os. 

En verden, hvor vi gør en reel forskel for de studerende, de syge, de homoseksuelle og for vores planet, for biodiversiteten og for fødevareindustrien. 

 

Så hvad venter du på?

Læs videre

Sustainable Change Maker

Vi er Sustainable Change Makers, og vi forbinder unge bæredygtige forandringsagenters løsninger med visionære beslutningstagere for at skabe en bæredygtig fremtid for alle generationer. 

Nyhedsbrev